Ảnh vui: Biển báo tình yêu

Tình yêu có mặt ở muôn nơi, ngay cả ở những biển báo chỉ đường vốn khô cứng và công thức.

 

ST

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *