Ảnh vui: Ngẫu nhiên

Trong cuộc sống ở một nơi nào đó và ở một lúc nào đấy sẽ xuất hiện những tình cờ thú vị.

ST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *