Ảnh vui: Giải pháp khi xăng tăng giá!

NCHP – Trong hoàn cảnh khó khăn thì khả năng thích nghi và sáng tạo của con nguời được phát huy hết cỡ. Phải nhanh tay tự tìm giải pháp để di chuyển cho mình thôi.

Ô tô… buồm – Cải tiến mới của ngành lắp rắp ô tô Việt Nam.

Đua xe: Dù sao cũng không có giải, phải tiết kiệm xăng.

Sử dụng nhiên liệu khác, xe container… khỏi chở hàng!

…máy bay cũng được cải tiến.

Trai tráng dân tộc bán ngựa Min, tậu xe mới để… bổ dốc.

Tập hợp! Giúp nhau khi… lên dốc – một dân tộc tiết kiệm!

Ô tô lỡ mua khi xăng chưa lên giá… có cách khác để sử dụng.

Theo Thư giãn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *