Chị Nguyễn Yên Thảo

Nguyễn Yên Thảo – học khoa tiếng Nga – Anh tại trường Khoa học Xã Hội và Nhân Văn (2003), sau đó làm việc tại công ty quảng cáo và truyền thông, hiện nay đang là cộng tác viên của đài truyền hình TP.HCM.

Cùng với những mối quan hệ trong công việc quảng cáo truyền thông và kinh nghiệm quản lý, mình được Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông tin tưởng và “giao nhiệm vụ” làm đại diện chính thức của Cha tại Việt Nam với chức danh Giám đốc Điều Hành của Trung Tâm Nhịp Cầu Hạnh Phúc. Hy vọng với kinh nghiệm, sự tận tâm và cố gắng, mình sẽ cống hiến được thật nhiều cho Trung tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *