Chuyên viên Tâm lý Phạm Sỹ

 
Cử nhân Tâm lý học – ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐH Quốc Gia Tp.HCM. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tâm lý. Đã từng cộng tác với các trung tâm tư vấn và trường học để tư vấn hướng nghiệp, tình yêu, giới tính, giáo dục kỹ năng sống cho tuổi học đường. Thường tổ chức các buổi nói chuyện về giới tính, tình yêu với các nhóm sinh viên.
Ngoài chuyên môn tư vấn, còn nghiên cứu sâu về vấn đề Tâm lý học giới tính (giới tính, tình dục trong tình yêu và trong đời sống quan hệ vợ chồng).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *