Chị Nguyễn Thị Như Khanh

Tôi là cộng tác viên của Nhịp Cầu Hạnh Phúc, tôi tên Nguyễn Thị Như Khanh, 44 tuổi.. Hiện nay tôi làm việc tự do. Tôi có con trai 17 tuổi và con gái 10 tuổi. Tôi xây dựng gia đình cũng được 19 năm. Cuộc sống gia đình của tôi nói chung rất hạnh phúc và tôi cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi tham gia Nhịp Cầu Hạnh Phúc để được chia sẻ những kinh nghiệm bảo vệ hạnh phúc gia đình từ thực tế hiện tại của bản thân và mong đem lại một chút đóng góp cho việc xây dựng Nhịp Cầu Hạnh Phúc, và hy vọng với những kinh nghiệm sống của mình tôi sẽ góp phần mang lại sự bình yên hạnh phúc trong gia đình bạn. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *