Yêu mến kẻ thù

Một hôm dưới cuối nhà thờ, có một phụ nữ lấy chồng đã được một năm. Trong lòng chị ta vui sướng và cầu nguyện với Chúa rằng:

“Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa đã ban cho con lấy được người con yêu”. KissMười năm sau cũng dưới cuối nhà thờ, cũng với người phụ nữ đó với tâm hồn vui vẻ và cầu nguyện với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa mới biến đổi trái tim con, vì con đã yêu thương “kẻ thù” của con hơn chính bản thân con”Yell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *