Chị Huỳnh Thị Phương Thảo

Huỳnh Thị Phương Thảo ,cử nhân Anh Văn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, hiện nay Phương Thảo đang theo học Cao học chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh.Công việc hiện tại của Phương Thảo là Phóng viên – Biên tập viên Trung Tâm tin tức Đài truyền hình TPHCM bên cạnh đó Phương Thảo cũng tham gia dẫn chương trình 1 số những chương trình tin tức của HTV. Phương Thảo tham gia cộng tác hỗ trợ NCHP trong công tác biên dịch tài liệu về giáo dục. Là 1 nhà báo 1 thạc sĩ Giảng dạy tương lai, Phương Thảo cũng đồng nhất với quan điểm xã hội và định hướng phát triển của NCHP,mong sẽ hỗ trợ hết mình để ngày một phát triển bền vững mang đến nhiều gia đình hơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *