Thạc Sĩ Hoàng Minh Trang

– Thạc sĩ Tâm lý – ĐH Ateneo de Manila University – Philippines – 2007
– Cử nhân Giáo dục – ĐH Notre Dame of Marbel University – Philippines – 2005
– Cử nhân Tiếng Anh – ĐH Ngoại Ngữ và Tin Học (HUFLIT) – 2000

Đơn vị công tác:
– Giảng viên Tư vấn tâm lý Trường ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn
– Giảng viên Tư vấn tâm lý Trung tâm Mục vụ Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *