Hoạt Động Cộng Đồng

–      Ngăn chặn nạn buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục.

–      Nâng cao nhận thức cho phụ nữ, đặc biệt là trẻ em, tránh bị tình trạng lạm dụng tình dục, xâm hại tình dục, buôn bán làm nô lệ tình dục tại những vùng có nguy cơ cao.

–      Tìm kiếm và giúp đỡ trẻ em bị xâm hại, bắt ép làm nô lệ tình dục.

–      Hỗ trợ pháp lý và xã hội.

–      Hỗ trợ học tập và huấn luyện nghề giúp các em tự lập và tự kiếm thêm thu nhập.

–      Điều trị tâm lý, giúp các em tái hòa nhập cộng đồng, sinh sống và phát triển bình thường.

–      Hướng dẫn và cung cấp một số kỹ năng cần thiết cho phụ huynh trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cái và cải thiện cuộc sống gia đình.

–      Đường dây nóng dành cho các hoạt động cộng đồng: 0949754294.

(Các hoạt động trên đều hoàn toàn miễn phí)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *