Thư Giãn Archive

Yêu mến kẻ thù

Một hôm dưới cuối nhà thờ, có một phụ nữ lấy chồng đã được một năm. Trong lòng chị ta vui sướng và cầu nguyện với Chúa rằng: ...Read More